Økonomi og ledelse

SKATM-2020-11-14. Udlån til et § 19 investeringsselskab. Hævning i VSO

En ejendomsmægler kunne ikke udlåne frie midler i virksomhedsordningen (VSO) til et af ham ejet investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, uden at udlånet blev anset for en hævning i VSO. Anparterne i investeringsselskabet indgik i VSO.