Jura, Økonomi og ledelse

P 22-23 Folkepension – indtægt fra flere virksomheder – aktiv/passiv

To eller flere virksomheders resultater opgøres som særskilte indtægter, hvorimod én virksomhed med flere aktiviteter anses for enten aktiv eller passiv.