Kvæg, Økonomi og ledelse

Drænet fast gulv med skraber reducerer ammoniakfordampningen

Hvis du har et spaltegulv i din kvægstald, vil du kunne reducere ammoniakfordampningen med over 20 procent, hvis du ændrer gangarealet til fast drænet gulv med skraber.