Planter

Ændrede regler for pligtige- og husdyrefterafgrøder med virkning fra 1. august 2019

I den netop offentliggjorte plantedækkebekendtgørelse ændres der på beregning og indberetning af efterafgrøder.

Og der gives mulighed for at efterafgrøder, under særlige betingelser, kan etableres frem til 7. september (gælder også MFO og målrettede efterafgrøder).