Jura, Økologi, Natur og vandmiljø

Arealstøtte, Plejetilskud, ØA-tilskud og Projekttilskud: Kan du rette krav om renter mod Landbrugsstyrelsen for forsinket udbetaling?

Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt Landbrugsstyrelsen har pligt til at betale renter til landbrugeren, når direkte arealstøtte, plejetilskud, økologisk arealtilskud og/eller projekttilskud udbetales forsinket, herunder hvilke muligheder landbrugeren har for at inddrive kravet og en potentiel rentebetaling.