Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-17. Momspligt ved salg af boligudlejningsejendom

Skatterådet kommer i dette bindende svar højst overraskende frem til, at en ejendom anvendt til momsfri boligudlejning skal momses ved salget, fordi sælger ikke har løftet bevisbyrden for, at ejendommen udelukkende blev erhvervet med henblik på udlejning.