Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-34. Skattepligtigt aktionærlån via aconto løn, lån til hustru og interessentskab

Et selskab udbetalte aconto løn mv. til hovedaktionæren via mellemregningskontoen. Ultimo indkomståret blev lønnen indberettet til SKAT og modregnet på mellemregningskontoen. Uanset indberetning blev alle nettohævninger aktionærlånsbeskattet.