Økonomi og ledelse

SKATM-2019-18-02. Udstedelse af obligationer med løbetid på 1.000 år var gæld

Et selskab ville udstede obligationer med en formel løbetid på 1.000 år. Dette fandtes konkret at være gæld, og renterne herpå fandtes skatteretligt at være renter.