Kvæg

Formaling af fuldfoder

Ny model af Cyclotec mølle (CT293 FOSS A/S) kan ikke sættes i drift og erstatte den tidligere version (CT193) i KMP-fuldfoder uden rekalibrering.