Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-18. Værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til hovedaktionær eller nærstående

En ejendom ønskedes overdraget fra et selskab til hovedaktionærens søn. Prisen ønskedes fastsat til det beløb der fremgik af en ensidig indhentet erklæring. Henset til den højere ejendomsvurdering lagde LSR ikke vægt på mæglervurderingen.