Jura

Den praktiske håndtering af ægtepagt og testamente, så dokumentet bliver retsgyldigt

En ægtepagt skal tinglyses for at blive gyldig. Ægtepagten tinglyses digitalt i personbogen via digital signatur. Et testamente skal oprettes skriftligt og bør oprettes som notartestamente, hvor testamentet underskrives ved notar.