Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-18. Generel indberetning af alle ”kontrollerede transaktioner”

Som bekendt skal alle selskaber fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige ”kontrollerede transaktioner”. Nedenfor redegøres der for, hvornår og hvordan der skal indberettes.

Analyse

12. marts 2020

 Opdateret 28. maj 2020