Kvæg ved vandhul

Natur og vandmiljø, Jura

Vil den reducerede ammoniakemission fra landbrug have positiv indvirkning på naturen?

Ammoniakemissionerne bidrager til luftforurening og kan dermed have uønskede effekter på sundhed og natur.