Økonomi og ledelse

SKATM-2024-13-15. Overdragelse med succession. Passiv kapitalanbringelse. ABL. § 34. Nyeste praksis.

Kriteriet ”passiv kapitalanbringelse” defineres i ABL. § 34 objektivt. HD slog i SKM2023.168. fast, at det på trods af lovens ordlyd skal vurderes konkret, om en investering må anses for passiv kapitalanbringelse. Nedenfor gennemgås nyeste praksis.