Økonomi og ledelse

SKATM-2014-02-05. Varig strukturskade. Ulempeerstatning. Anlæg af cykelsti

Landsskatteretten fandt, at en del af den ulempeerstatning, som kommunen udbetalte til lodsejeren, kunne anses for en varig strukturskade, som var skattefri for A, som ved frivillig aftale efter ekspropriationsreglerne havde afstået et areal.