Bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps er justeret

Tærsklerne er nu yderligere justeret efter rapsens vækst