Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-11. VOL omdannelse anset for skattepligtig af SKAT efter selskabets konkurs. Ansættelsesfrist. Værdiansættelse

En VOL omdannelse er sket, uden at "alle aktiver" kom med over. Omdannelsen blev derfor skattepligtig. Ved efterbeskatningen blev værdierne i revisors vurderingsberetning ved omdannelsen lagt til grund.