Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-32. Omstrukturering med tilladelse. Gennemfør det, du har sagt, at du vil gøre

En tilladelse til skattefri omstrukturering blev tilbagekaldt. Væsentlige transaktioner var ikke anmeldt, og hovedformålet viste sig efterfølgende at være generationsskifte og ikke det oplyste om forskellige ønsker om fremtidige investeringer.