Kvæg, Økologi, Planter

De anbefalede frøblandinger til græsmarker

Der er til 2023 oprettet 2 nye økologiske slætblandinger Ø40/Ø41 med en moderat andel strandsvingel for at opnå en større persistens.