Kvæg, Planter

De anbefalede frøblandinger til græsmarker

De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvingel udgår, så der er en anbefalet blanding med stor andel af timoté til afgræsning. Den konventionelle 21 er ikke ændret. I artiklen beskrives de enkelte græsarter og blandingernes anvendelsesområder.