Økonomi og ledelse

SKATM-2017-04-02 Straksfradrag ikke godkendt ved anlæg af tilkørselsvej og køreflader

Landsskatteretten anerkendte, at de køreflader, der er i landbruget efter praksis er bygningsbestanddele, som berettiger til straksfradrag, når visse betingelser er opfyldt. Landsskatteretten godkendte ikke straksfradrag i den konkrete sag.