Økonomi og ledelse

SKATM-2015-01-01. Ejendomsvurdering. Benyttelseskoden for en ejendom blev ændret fra landbrug til beboelse

Byretten fandt, efter en samlet bedømmelse af en ejendom på 4,6 ha, at ejendommen ikke kunne anses for benyttet til landbrug.