Planter

Metabarcoding af jordbundsfaunaen i de pløjefri dyrkningssystemer i Aulum og Jerslev