Planter

Skal der anvendes hvedeudsæd bejdset mod goldfodsyge?

I ca. 80 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.