Økonomi og ledelse

SKATM-2011-04-06. Gårdsplads. Reetablering. Vedligeholdelse. Forbedring.

Landsskatteretten fandt at fradrag for vedligeholdelse, ved udskiftning af betonbelægning med flisebelægning på gårdspladsen, skulle fordeles i forhold til ejertiden og levetiden på 40 år for flisebelægningen.