Økonomi og ledelse

SKATM-2019-30-20. Moms ved apportindskud af byggegrunde i selskab

Et ejendomsselskab skulle betale moms ved apportindskud af byggegrund i nyt selskab. Momsen skulle beregnes af den værdi, som grunden var optaget til i ejendomsselskabets årsrapport.