Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-43. Successionsoverdragelse tilsidesat pga. efterfølgende spaltning med tilbagevirkende kraft

Et holdingselskab B blev d. 19. nov. overdraget til børn med ABL. § 34 succession. Efter overdragelsen ønskedes holdingselskabet spaltet til 6 selskaber med tilbagevirkende kraft pr. 1. oktober. Successionsbetingelserne var nu ikke længere opfyldte.