Økonomi og ledelse

SKATM-2023-25-01. Udbetalinger fra udenlandske livsforsikringer

Skatteyder flyttede til Danmark i 2021. Udbetaling af engangsbeløb fra de to tyske livsforsikringer vil være skattefri, da Skatteyder ikke har haft mulighed for at få helt eller delvist fradrag for indbetalingerne i Tyskland.