Planter

Såmaskiner til pløjefri dyrkning

Valg af såmaskine skal foretages i forhold til, om der skal sås i opharvet eller i ikke bearbejdet jord som No-Till eller Strip-Till. Et eventuelt behov for også at så i pløjet jord skal også overvejes. Andre væsentlige faktorer er f.eks. jordtype, afgrødevalg og om der skal være mulighed for gødningsplace-ring.