Økonomi og ledelse

SKATM-2018-26-12. Udlejning af lagerbygning. Afskrivning på 2 pct.

Udlejning af lagerbygning var erhvervsmæssig, da der var udsigt til et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger på 2 pct. samt renter.