Kvæg

Danske anbefalinger: Indretning af stalde til Kvæg

Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger indeholder viden og erfaringer om staldindretning. Kapitlerne beskriver, hvordan de enkelte afsnit i stalden skal fungere og tager udgangspunkt i dyrenes krav til nærmiljø, adfærd, sundhed og produktion.