Jura

P 1-20 Aktivloven om hjælp i særlige tilfælde - sygebehandling - tandbehandling - mengodtgørelse - formue - trangsbestemt

Ved vurderingen af, om ansøgeren har formue, skal midler, der stammer fra en méngodtgørelse eller godtgørelse for anden ikke økonomisk skade, ikke vurderes på anden måde end andre former for formue.