Jura

P 45-19 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – arbejdsskadesag

Der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.