Natur og vandmiljø, Planter

Klimafremskridt i Living Labs demonstrationsområder Skals Å og Ulkær Mose

Projektet ”Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder 2022-2024” har taget udgangspunkt i Living Lab metoden i klimaindsatsen.