Økonomi og ledelse

SKATM-2018-19-03. SKAT’s fortolkning af særlige omstændigheder. +/- 15 pct. reglen

Skatteministeren oplyser, at der vil blive udsendt et cirkulære, der ændrer forsigtighedsprincippet til +/-20 pct., ligesom han vil bede SKAT lave et styresignal om, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Begge vil blive sendt i høring.