Planter

Valg af harvedybde ved pløjefri dyrkning

Harvedybden skal bestemmes af den aktuelle opgave, afgrødevalg, jordtype, historik og landmandens erfaringer med marken. Harvning dybere end 20 cm (dybdeløsning) anbefales generelt ikke og bør kun foretages, hvis undersøgelse af jorden har påvist alvorlig pakning.