Økonomi og ledelse

Strategisk fraktil

Strategisk fraktil er en pendant til Fraktilanalysen i Business Check, men viser analyser af udvalgte nøgletal fra totaløkonomien.