Planter

Afværge af kronvildt på landbrugsarealer

I Danmark findes der krondyr i Jylland og på Sjælland.