Planter

Græs i sædskiftet øger kulstoflagring - men har alligevel begrænsninger

Forskere ved Aarhus Universitet har benyttet langvarige forsøg med kvægsædskifter til at opgøre pålidelige kulstoflagringspotentialer for kløvergræs i omdrift.