Planter

Bekæmpelsestærskel for glimmerbøsser er hævet

På baggrund af de engelske undersøgelser er de danske tærskler også hævet.