Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-32. Omgørelse af indfrielse af beskattet aktionærlån ikke mulig

En aktionær havde optaget et aktionærlån og efterfølgende indfriet dette. Han ønskede indfrielsen omgjort, så lånet skulle anses for indfriet ved udlodning af selskabets fordring etc. Afslag da tilbagebetalingen ikke havde udløst en skatteansættelse.