Kvæg

Kløvergræs og korn – reduceret protein til økologiske malkekøer