Indsigtsret i persondata

Du har til enhver tid ret til indsigt i, hvordan dine data bruges og opbevares, og hvem der har adgang til dem. Læs her om hvordan du udnytter din ret til indsigt.