Natur og vandmiljø

Status for Danmarks biodiversitet

Rapport fra Aarhus Universitet giver et overblik over tilstanden for de danske naturtyper og for et udvalg af planter og dyr. Derudover gives en status for Danmarks biodiversitet.