Økonomi og ledelse

SKATM-2024-13-25. Fradrag for tab på aktier i udenlandsk depot. Depotet var ikke oplyst til SKAT.

En tysk kvinde flyttede til Danmark. I Tyskland havde hun et depot med aktier. Gevinster og udbytter fra depotet var ikke selvangivet, idet der var modregnet aktietab. Tabet kunne ikke modregnes, idet SKAT ikke havde fået oplysning om depotet.