Planter

Fremskrivning af drivhusgasemission fra markbruget i 2030 med og uden implementering af udvalgte klimavirkemidler