Økonomi og ledelse

SKATM-2021-14-13. Ekstraordinær genoptagelse grundet særlige omstændigheder

Ansættelsen var for høj, den var foretaget med udgangspunkt i generelle forhold og ikke ud fra de konkrete forhold, og der var mangler ved privatforbrugsopgørelsen. Sammen med skatteyderens og ægtefællens helbredstilstand førte det til genoptagelsesmulighed.