Kvæg, Planter

Værdi af forskellige græsblandinger beregnet som scenarier i FMS

Med udgangspunkt i forsøgsudbytter fra 9 forskellige græsblandinger er der lavet beregninger i FMS, som viser forskellen i bedriftens samlede indtjening.