Mark

Planter, Økologi

Tørring af tvemodnet og grønt korn

I 2023 ses der bl.a. mange vårbygmarker, hvor fremspiringen er sket i to tempi på grund af den tørre forsommer. Ved høst skal der være ekstra fokus på tørringsprocessen. Prioriter hurtig og ens nedtørring, der sikrer kvaliteten.