Planter

Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning

Find eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer og se oplysninger om, dosering af midlerne. Udvalgte produkter kan også anvendes på økologiske arealer.