Planter

Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning

Find eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer og se oplysninger om, hvorvidt produkterne indeholder spredeklæbemiddel. Udvalgte produkter kan også anvendes på økologiske arealer.